Het prachtige bouwbord ontworpen en vormgegeven door Buro STIEL B.V. en Burowit is hiermee onthuld. De officiële restauratie is door Gert Harm ten Bolscher Sander de Rouwe en  Richard Boddeus geopend, allen hebben een grote betrokkenheid en dragen de Bovenkerk een warm hart toe. 
Als Heldoorn Restauraties & Gevelwerken B.V. Gaan we deze restauratie uitvoeren. Een uniek project! 
Dit tot behoud van dit prachtige icoon.