Een hanenkam is een taps toelopende rollaag, elke steen heeft een eigen afmeting. Deze maat wordt bepaald door het poringpunt. En alle stenen worden op een uitslag bepaald. 

De hanekam is gezaagd en de sluitstenen zijn ook door onszelf gemaakt. Zie de voorbereiding en het resultaat!

#vakmanschap #hanekam #metselwerk #sluitsteen