In de binnenstad van Gemeente Elburg zijn we gestart met restauratie van de vestingwerken en Stadsmuur. De geschiedenis van de Elburgse vestingwerken voert terug tot in de 1e helft van de 14e eeuw. De eerste stadsgracht werd reeds voor het jaar 1331 gegraven en vanaf 1392 werd een begin gemaakt met de aanleg van de verdedigingswerken rondom de stad. Prachtig om hier aan te mogen werken, en ja het is ook hard nodig. #stadsmuur @gemeente_elburg