Al een lange tijd zijn onze restauratiemetselaars het historische metselwerk van de catacomben van het ARTIS-Aquarium aan het restaureren. Het is een fantastische opdracht om aan dit bijzondere historische metselwerk te mogen werken.

Oude doorvoeren en beschadigd metselwerk worden hersteld. We brengen scheidingsmuren aan met een nieuwe baksteen in de bassins. Het nieuwe metselwerk gaat op in het prachtige eeuwenoude metselwerk, zo kan in de restauratie-ethiek nieuw en oud heel goed samengaan.

@salverda_bouw bedankt voor het gunnen van deze mooie opdracht!