Gevelrestauratie is het zo goed en professioneel mogelijk in originele staat terugbrengen van een gevel met de materialen en vaardigheden van vroeger en de kennis van nu. Gevelrestauratie passen we vaak toe bij panden met een monumentenstatus. De uitstraling van het pand is daarbij beschermd en de buitengevel speelt hierin een belangrijke rol. Gevelrestauratie is meer dan het reinigen van de gevel en het herstellen of vernieuwen van voegen. Het herstellen van (sier)metselwerk en het aanhelen van plinten en speklagen kan nodig zijn. Bij oudere panden is scheurvorming een veelvoorkomend probleem. Het opsporen van de oorzaak en het herstellen van de scheuren is een belangrijk onderdeel van professionele gevelrestauratie.

#voegbedrijfheldoorn #vraagenantwoord #gevelrestauratie

www.voegbedrijfheldoorn.nl