In de vestingstad gemeente Elburg zijn we weer gestart met diverse onderhoudswerkzaamheden aan de stadsmuren en aan de kademuren. Onderhoud zoals het metselwerk herstellen en nieuw voegwerk toepassen.