Bij de restauratiewerkzaamheden in Academiehuis de Grote Kerk is een nationaal spraakmakende vondst gedaan; het werkelijke fundament van het Academiehuis. Het blijkt dat de kerk ècht gebouwd is op eeuwenoud erfgoed; een romaanse kerk waar al in 1040 over geschreven wordt. In het vloerdeel waar de fundamenten gevonden zijn is op dit moment ook een imposante grafkelder blootgelegd. Deze behoort toe aan de van Haersoltes, het oude Overijsselse geslacht waarbij de leden sinds 1814 tot de Nederlandse adel behoren.

Bron: Academiehuis De grote kerk Zwolle