Restauratiebestek

Het Model Restauratiebestek voor monumenten: innovatie van het verleden
Restauratiearchitecten, -adviseurs en -aannemers en ERM hebben samen een modelbestek ontwikkeld voor werkzaamheden aan bestaande onderdelen van monumenten. Dit is gestart op initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in het kader van het programma Restauratiekwaliteit. Voor de ontwikkeling is ook samengewerkt met Stichting STABU.  

Doel Model Restauratiebestek
Belangrijkste doelen van het Model Restauratiebestek zijn:

  • de verbetering van de kwaliteit van de restauratiebestekken,
  • het vereenvoudigen van het besteksschrijven voor bestaand werk,
  • het vergroten van de leesbaarheid en uitwisselbaarheid met calculatiesoftware van bestekken voor de aannemers,
  • het eenduidig vastleggen van de gevraagde kwaliteit in relatie tot de prijsvorming door het toepassen van de restauratieladder.


Achtergronden
Architecten, aannemers en andere betrokkenen vinden dezelfde werkzaamheden telkens op dezelfde locatie in de betekssystematiek. Hierdoor is vooraf duidelijker welke werkzaamheden op welk kwaliteitsniveau worden gevraagd en worden misverstanden bij prijsvorming voorkomen, wat zorgt voor meer gelijkwaardige inschrijvingen. Ook tijdens de uitvoering liggen met een goed bestek afspraken eenduidiger vast.

Voor nieuwbouw waren de mogelijkheden voor bestekomschrijvingen veel uitgebreider beschikbaar. Dankzij het model-Restauratiebestek zijn er nu ook voor werkzaamheden aan monumenten (onderhoud, restauratie, renovatie) specifieke bestekomschrijvingen beschikbaar.

Hoe werkt het
De STABU catalogus (zowel Stabu 2 als BOUWBREED) voor bestaand werk is uitgebreid met de paragrafen 20 tot en met 28 waardoor conserverings- of herstelwerkzaamheden op de juiste plek in het bestek vermeld kunnen worden en de besteksindeling minder afhankelijk is van het individuele systeem van de bestekschrijver. De bestanden worden gratis beschikbaar gesteld op de sites van ERM en STABU en regelmatig geactualiseerd.

Brochure
Download hier de brochure voor een kort overzicht van doel en inhoud van het Model Restauratiebestek.