Gevelrestauratie kerktoren in Nunspeet

Gevelreiniging monument, Gevelrestauratie monument, Scheurherstel monument, Voegen monument

Nunspeet – De vorige keer dat de toren in de steigers heeft gestaan was in 2006. Toen is de leibedekking van de spits vervangen en is het houtwerk geschilderd. Nu gaat het om het; schilderwerk, herstel metsel- en voegwerk, houtherstel en de spits toegankelijker maken voor inspectie en onderhoud. De totale kosten bedragen € 70.000,-. Hiervan komt 70% voor rekening van de Gemeente Nunspeet, die eigenaar is, en 30% voor rekening van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de erkende restauratiebedrijven Hanzebouw uit Zwolle en Voegbedrijf Heldoorn uit IJsselmuiden. Het schilderwerk wordt gedaan door schildersbedrijf Bart Pul uit Hulshorst.