Gevelrestauratie Grote Kerk in Elburg

Gevelrestauratie monument, Scheurherstel monument, Voegen monument

In opdracht van de Kerkrentmeesters hebben we de kerkvensters gerestaureerd inclusief het aanbrengen van nieuw glas in lood. Deze werkzaamheden hebben ongeveer drie weken in beslag genomen.

Daarna zijn wij gevraagd om scheurherstel werkzaamheden uit te voeren aan de gevel. Dit doen we middels het Thor Helical systeem. De bereikbaarheid boven de gewelven is een uitdaging. Maar met veel passen en meten lukt het toch om bij de gevels te komen en niet op de gewelven te lopen of te stempelen.