Gevelrestauratie Grote Kerk in Elburg

Gevelrestauratie, Scheurherstel, Voegen

In opdracht van de Kerkrentmeesters hebben we de kerkvensters gerestaureerd incl. het aanbrengen van nieuw glas in lood.
De werkzaamheden hebben ongeveer drie weken in beslag genomen.