Voortgang werkzaamheden

De ontstane crisis en recente maatregelen rondom het coronavirus zullen naar verwachting ook gevolgen hebben voor de uitvoering van bovengenoemd werk. Hoewel het werk op dit moment nog doorgang vindt, doen zich als gevolg van het coronavirus omstandigheden voor die maken dat vertragingen in de uitvoering van het werk kunnen optreden en deze uiteindelijk resulteren in een verlenging van de bouwtijd. Omstandigheden die daartoe bijdragen zijn bijvoorbeeld vertragingen in leveringen van materialen en een beperkte inzet van eigen personeel en personeel van ketenpartners. Ook de door de overheid gedane dringende oproep aan bedrijven en hun personeel om op een bepaalde wijze te werken – denk aan het houden van afstand, zoveel mogelijk thuiswerken waar mogelijk, en thuis blijven bij verkoudheidsklachten – heeft tot gevolg dat minder efficiënt of soms ook even niet gewerkt zal kunnen worden. Het is in de huidige situatie niet mogelijk om daarvoor direct of op termijn alternatieven te vinden. Hoe een en ander zich verder zal ontwikkelen is op dit moment niet in te schatten, maar wij gaan er van uit dat u begrip heeft voor de ontstane situatie en onze gerechtvaardigde belangen. Wij gaan er eveneens vanuit dat u uw medewerking zal verlenen aan deze verlenging. 

Uiteraard zullen wij u over vertragende omstandigheden en de gevolgen daarvan voor de bouwtijd informeren zodra deze zijn in te schatten. 

Mochten er nog vragen/onduidelijkheden zijn neemt u dan contact met ons op. 

 

Wil je een vrijblijvende offerte aanvragen?