Vanaf vandaag staat de Vischpoort een gedeelte in de steigers. Oorspronkelijk was deze toren een dichte verdedigingstoren van de stad. In 1592, toen de vestingwerken werden uitgebreid, werd er een doorgang in de poort aangebracht. In de 19e eeuw was er sprake van de sloop van diverse delen van de vesting Elburg, maar de Vischpoort bleef gehandhaafd. Wel werden de deuren uit de poort verwijderd. In 1992 vond er een hersteloperatie plaats waarbij de poort weer voorzien werd van deuren. Boven de doorgang bevindt zich het wachtlokaal. Aan de stadszijde heeft de poort enkele vensters, aan de zeezijde is de poort vensterloos. Aan de bovenzijde van de poort is een uurwerk aangebracht. Op de vier hoekpunten van de poort zijn vier zogenaamde Arkeltorentjes aangebracht. De poort wordt bekroond met een achtkantige, ingesnoerde naaldspits. Deze torenspits is gedekt met leien. Aan de buitenzijde, de zeezijde, is de toren voorzien van een kustlicht. Ter weerszijden van de toren loopt de stadsmuur van de vesting Elburg.

Vischpoort in Elburg wordt gerestaureerd door Voegbedrijf Heldoorn